موم زنبور عسل حاصل از Apis mellifera شامل حداقل 284 تركيب مختلف مي‌باشد. همه آنها كاملاً تشخيص داده نشده‌اند، ولي بيش از 111 تركيب فرار هستند. حداقل 48 تركيب يافت گرديدند كه به خوشبو كردن موم كمك مي‌كنند. از نظر كيفي، تركيبات عمده عبارتند از : منوودي استرهاي اشباع شده و اشباع نشده، هيدروكربنهاي اشباع شده و اشباع نشده و اسيدهاي فرار و هيدروكسي پلي استرها.نسبت مقادير استر به اسيدها، بطور قابل ملاحظه‌اي در اثر گرما دادن بيش از حد تغيير مي‌يابد. در 100 درجه سانتيگراد به مدت 24 ساعت نسبت استر به اسيد فراتر از حدود تعيين گرديده براي موم زنبور خالص تغيير مي كند.

گرما دادن طولاني تر با درجات حرارت بالاتر به تخريب شدن و از دست رفتن هيدوركربن‌ها منجر مي‌گردد. اين تغييرات نيز خواص فيزيكي موم را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بدين ترتيب، گرما دان بيش از حد طي آب كردن يا عمل آوري مجدد، موم را از لحاظ ساختماني تغيير مي‌دهد و خواص مفيد بسياري از تركيبات فرعي‌اش همچنين تركيبات خوشبو و فرارتر آن را تغيير مي‌دهد. سفيد كردن، تركيبات خوشبوي موم را نابود مي‌كند. موم سفيد شده، ديگر عطر مخصوص و مطبوع موم را ندارد و مي‌توان پنداشت كه فاقد بسياري از تركيبات فرعي است.

موم زنبور عسل براي مصرف انسان بي خطر است و بعنوان يك تركيب در غذاي انسان در ايالات متحده آمريكا تصويب گرديده است. موم ماده‌اي خنثي است يعني به هيچ وجه با دستگاه هاضمه انسان عكسل‌ العمل نشان نمي‌دهد و بدون تغيير از بدن عبور مي‌كند. معهذا مواد محلول يا موجود در موم به تدريج آزاد مي‌گردند. از اين خاصيت در بسياري از فرآورده‌هاي دارويي بهره‌برداري مي‌گردد. ضمناً اين خواص وقتي كه موم نزديك مواد شيميايي سمي و آفت كش‌ها يا بعد از بعمل آوردن با دواهاي مختلف در داخل كندو نگهداشته شود، مي‌توانند مسئله‌ساز باشند.

جهت مشاهده و خرید انواع عسل موم دار به فروشگاه اینترنتی انگبین مراجعه فرمایید.